Behandlingar

Fysioterapi syftar till att främja hälsa, minska ohälsa och lidande. Att behålla eller
återvinna optimal rörelseförmåga, rörelsebeteende och funktionsförmåga.
Efter att fysioterapeuten gjort en bedömning av din skada/ditt problem kan olika
behandlingar/behandlingsmetoder användas.

Vi presenterar nedan några områden/metoder.