Project Description

McKenzie

MDT också kallad McKenzie-metoden efter sin grundare Robin McKenzie, Nya Zealand.
MDT (Mekanisk Diagnostik och Terapi) är en undersökning och behandling som används vid muskuloskeletala besvär i rygg, nacke och extremiteter. Undersökningen ger möjlighet att på ett effektivt sätt bedöma patientens besvär samt ge förslag på relevant behandling. Under bedömningen identifieras också de besvär som ej är mekaniska och där MDT inte är rätt behandling. Forskning har visat att majoriteten av patienter med mekaniska besvär svarar bra på de MDT-specifika övningar de får och upplever färre symptom när de får individanpassade övningar. Kombinationen av hållningsråd och tillämpningen av specifika individanpassade övningar ger patienter möjlighet att själva hantera sina besvär. Behandlingen kan kompletteras med andra övningar.

I det klassificeringssystem som finns inom MDT, förekommer tre olika undergrupper eller syndrom. Beroende av till vilken av dessa väldefinierade undergrupper patientens symptom kan härledas, väljs relevant behandlingsstrategi. Kortfattat beskrivet handlar derangement om mekanisk rörelseblockering i lederna. Dysfunktionssyndromet berör smärta orsakad av mekanisk belastning av förkortad vävnad och smärtan vid posturalt syndrom uppstår vid statisk töjning av normal vävnad.
Metoden är spridd över hela världen. McKenzie-metoden innehåller kurs A B C och D. Kvaliteten säkerställs genom en internationell Examen i MDT. Metoden etablerades i Sverige på -90 talet.

Läs mer om McKenzie-metoden https://se.mckenzieinstitute.org/vardgivare/the-mckenzie-method/

Tider

Mån – Fre8:00 – 17:00

031 – 711 15 70

Hitta hit