Project Description

Axlar

Axeln är komplex och den av våra leder som har störst rörelseomfång, detta ställer stora krav på stabilitet. Ledkulan centreras i ledskålen med hjälp av rotatorcuffen, rotationsmusklerna i axelleden. Nästan alltid är rotatorcuffen mer eller mindre inblandad i de flesta sjukdomar i axelleden. Fysioterapi är den van¬li¬gaste behan¬dlin¬gen vid sjukdomstillstånd i axelle¬den. Det beror på att balansen mellan olika muskelgrupper är helt central för funktionen av axelleden. Basen i all axelrehabilitering är träning av rotatorcuffen och omkringliggande muskulatur. Träning av axelledens muskelgrupper kan inte bota alla sjukdomar i axelleden, men träning ger ofta betydande förbättringar i axelledens funktion.
Tillstånd som kräver en operation kan med fördel behandlas med fysioterapi i väntan på operation. Fysioterapi leder ofta till att rehabiliteringen efter en operation går enklare och snabbare.
.
Länkar
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar–besvar/skelett-leder-och-muskler/rygg-och-nacke/ont-i-nacke-och-axlar/

https://www.1177.se/Jonkopings-lan/behandling–hjalpmedel/smartbehandlingar-och-rehabilitering/film-traning-efter-operation-eller-skada-i-axel/

Tider

Mån – Fre8:00 – 17:00

031 – 711 15 70

Hitta hit