Fysioterapeuter

Vi är åtta legitimerade fysioterapeuter (några har behållit titeln sjukgymnast).

Våra bedömningar och behandlingar bygger på en hög och bred utbildningsnivå, evidens och lång praktisk erfarenhet. Vi har tidigare erfarenhet från att arbeta på sjukhus, Sahlgrenska, Mölndal, Östra, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, primärvård/vårdcentral/distriktssjukvård andra privata mottagningar.
Våra utbildningar är bl.a. inom ortopedi, idrottsmedicin, motion- och idrottsskador, idrottsskador hos barn och ungdom, barnortopedi, neurologisk rehabilitering, barnneurologi, handrehabilitering, smärta, motorisk utveckling spädbarn/förskolebarn/skolbarn/ungdom. Vi har allt från långa utbildningar på universitet/högskola till specifika kurser för olika skador/tillstånd. Exempel på kurser: OMT, OMI, MTT. De flesta oss hos har flera kurser i McKenzie (finns A B C D). Flera har utbildning i RedCord (slyngträning – neuromuskulär aktivering). Akupunktur, öronakupunktur samt akupunktur vid spädbarnskolik. Kurser i kompletterande behandling t.ex. kinesiologytejpning och sporttejpning mm. Vi håller också kurser om torticollis/skallasymmetri för andra fysioterapeuter.

Här nedan kan du läsa lite om oss

Anna
AnnaLeg Fysioterapeut Fil .Dr. Specialist i Pediatrik
Anna Öhman är Leg. Fysioterapeut sedan 1990. Specialist i Pediatrik sedan 2004 och Fil Dr sedan 2008. Annas specialområde är barn och ungdom, hon har forskarkurser främst inom ortopedi, neurologi och pediatrik. Flertal bedömnings/behandlingskurser när det gäller barnortopedi och barnneurologi. Hon är Certified assessor of the Del Mar scale (bedömning av hypermobilitet).
Epost
031-711 15 70
Anna har tidigare arbetat som specialistsjukgymnast på Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, var kvar där på deltid fram till 2013. Anna föreläser och håller kurser om torticollis och skallasymmetri för kollegor nationellt och internationellt. Hon disputerade 2008 med en avhandling om Congenital muscular torticollis. Hon håller i ett nätverk för fysioterapeuter som arbetar med torticollis. Anna har ingått i en expertgrupp hos Socialstyrelsen 2010-2013 ”En vägledning för hälso och sjukvårdspersonal”.. Hon samarbetar med verksamhetsutvecklare och en grupp barnsjuksköterskor på BVC i VG-region för att förbättra arbetet med att förebygga och hantera skallasymmetri på BVC. Anna har sammanställt ”lek på mage” för 1177, samt en tidigare version av ”Lek på mage” som används runt om i landet. denna finns även på danska och engelska. Hon har skrivit ett flertal vetenskapliga artiklar. Mer information om Torticollis/skallasymmetri.
Christina
ChristinaLeg Sjukgymnast
Christina Grunden är Leg. Sjukgymnast sedan 1987. Hennes specialområde är inom ortopedi och idrottsmedicin, ungdom och vuxna. Christina har Examen i McKenzie.
Epost
031-711 15 70
Christina har tidigare arbetat som distriktssjukgymnast. Hon är aktiv dykare och har utbildning inom dykmedicin.
Gunilla
GunillaLeg Sjukgymnast
Gunilla Bjurklint är Leg. Sjukgymnast sedan 1986.
Hon har examen i OMI. Hennes specialområde är ortopediska skador, hållningsrelaterade besvär samt yrselproblematik. Gunilla har inriktat sig på Optimum träning (postural terapi).
Epost
031-711 15 70
Gunilla har tidigare arbetat som idrottslärare inom grund- och gymnasieskolan och som ergonom inom företagshälsovård.
Karin
KarinLeg Sjukgymnast
Karin Sjöberg är Leg. Sjukgymnast sedan 1989.
Hennes specialområde är ortopedisk rehabilitering, huvudsakligen med hand, armbåge, nacke och ryggproblematik.
Vidareutbildning inom bla Mc Kenzie, handrehabilitering inklusive tillverkning handortos.
Epost
031 711 15 70, 0760-37 57 00
Karin har ett brett spektrum av utbildning inom ortopedisk och neurologisk rehabilitering. Hon har lång erfarenhet av och utbildning i handrehabilitering.
Kia
KiaLeg Sjukgymnast
Kia Johnsson Mokthari är Leg. Sjukgymnast sedan 1998.
Hennes specialområde är nacke, rygg och huvudvärk.
Kia har examen i ortopedisk manuell terapi (OMT) steg 2
Hon har mångårig erfarenhet av att arbeta med McKenziemetoden.
Epost
031 711 15 70
Kia har tidigare arbetat på neurologen och ortopeden på
Sahlgrenska Universitetssjukhus. Hon har även arbetat privat. Hon har många års erfarenhet och utbildning inom McKenzie-metoden.
Malin
MalinLeg Fysioterapeut
Malin Taljegård är Leg. Fysioterapeut sedan 2013. Hennes specialområde är inom ortopedisk rehabilitering med inriktning mot motions- och idrottsskador. Malin har gedigen vidareutbildning inom idrottsmedicin.
Epost
031-711 15 70
Ansvarig fysioterapeut för BK Heid elithandboll damer.
Tidigare tränat konståkning på elitnivå. Arbetar som konståkningstränare i Västra Frölunda konståkningsklubb samt är del av tränarteam för åkare i svenska landslaget i konståkning.
Föreläser om skador/skadeförebyggande rehab samt håller skadeförebyggande träning för konståkare och handbollsspelare.
Marie
MarieLeg Sjukgymnast
Marie Ekholm är Leg. Sjukgymnast sedan 1986
Specialområde ortopedisk rehabilitering och smärta.
Marie är utbildad i Medicinsk yoga.
Epost
031-711 15 70
Marie har tidigare erfarenhet från sjukhus och vårdcentral.
I dagsläget kan vi inte ha gruppträning pga. Pandemin, när läget blir bättre planerar Marie att ha en grupp i Medicinsk yoga.
Pia
Pia
Leg Sjukgymnast MSc
Specialist i Idrottsmedicin

Pia är Leg. Sjukgymnast sedan 1985
Specialist inom Idrottsmedicin sedan 2004.
Specialområde rehabilitering av knä- och fotskador.
Epost
031-711 15 70
Pias magisterarbete handlade om broskskador i knät.
Hon har egen erfarenhet av tennis på tävlingsnivå.
Pia arbetar deltid då hon håller på att trappa ner sin yrkesverksamhet