Project Description

Handrehabilitering

Vår leg. sjukgymnast som har specialiserat sig på handrehabilitering är specialutbildade inom handens komplexa anatomi, biomekanik och läkningsprocess. Hon undersöker/bedömer dina problem och lägger därefter upp en behandlingsplan.

Rehabiliteringen kan ske efter en skada, överbelastning, innan eller efter en operation eller till och med ersätta en operation. Handkirurgi kräver nästan alltid rehabilitering för att få god funktion i handen ex. minskad smärta, ökad rörlighet eller styrka.

Vid behov provas ortos (stöd) ut och ibland görs specialanpassad ortos som formas direkt på din hand utifrån din diagnos/problem. Ortos är ett hjälpmedel som används för att underlätta läkningen och göra den övriga behandlingen effektivare. Vissa ortoser kan användas i vila och andra när man är i rörelse.

Du kan också få hjälp med ärrbehandling eller känselträning efter nervskador. En viktig del är att förstå varför du har ont och behöva förändra hur du använder handen i vardagen. Ibland är ergonomiska grepphjälpmedel också till stor hjälp.

Vanliga diagnoser i fingrar, tumme, handled, armbåge:

  • Nervinklämningar
  • Artros
  • Seninflammationer eller överbelastningsproblematik
  • Frakturer
  • Ligamentskador
  • Triggerfinger
  • Ganglion
  • Rehabilitering efter operationer för ovanstående besvär
  • Sträckseneskada – Malletfinger/droppfinger

Tider

Mån – Fre8:00 – 17:00

031 – 711 15 70

Hitta hit