Om Friskispraktiken

Om Friskispraktiken

Friskispraktiken är beläget på Västra Hamngatan i Göteborg och har funnits sedan 1984.

Vi finns mitt i Göteborg, hållplats Domkyrkan som är knutpunkt för spårvagn och buss.

Vi är legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeut som är anslutna till Västra Götalandsregionen.
Detta innebär att gängse sjukvårdstaxa med högkostnadskort och frikort gäller.
Friskispraktiken har inget remisstvång.
Sedan 1997 arbetar vi även med barn och ungdomar. Vi samarbetar med Barnhälsovården, Barn- och
ungdomsmedicinska mottagningar och skolhälsovård.

Våra medarbetare:Anna Öhman

Ragnhild Cronholm-Hielm

Karin Stigland

Sohila Movasagh

Mia Olsson

Christina Grundén

Annika Jodin

Pia Blomstrand

Kia Mokthari

Gunilla Bjurklint

Ingela Andrèn

Malin Taljegård